زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

نکات مهم در تنظیم قرارداد

۱۳۹۵/۰۴/۰۷ ۱۹:۳۴ | 413 بازدید


چهل نکته مهم در تنظیم  قرارداد:


۱: ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروعقرارداد
۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه،...

ادامه مطلب

معاونت در جرم

۱۳۹۵/۰۴/۰۷ ۱۹:۳۱ | 378 بازدید

معاونت در جرم به معنای آن است که شخصی بدون آنکه در عملیات اجرایی جرم مداخله نماید به یکی از صور پیش بینی شده در ماده ی 126 قانون مجازات...

ادامه مطلب

فسخ،انفساخ،تفاسخ

۱۳۹۵/۰۴/۰۷ ۱۹:۲۹ | 381 بازدید

نکته کاربردی  در تنظیم قرارداد :

فسخ،انفساخ،تفاسخ
فسخ: صرف نظر از اینکه این حق به کدام طرف ویا هر دو داده شود، موجبی است برای...

ادامه مطلب

افشای اسرار خصوصی

۱۳۹۵/۰۴/۰۷ ۱۹:۲۷ | 377 بازدید

نکته کاربردی و مهم :
در برخی پرونده های قضایی مشاهده می شود که علت اصلی نزاع یا درگیری و حتی قتل افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی...

ادامه مطلب

جرایم اینترنتی

۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۲۰:۴۶ | 371 بازدید

⚖کانال وکیل مدافع⚖


برابر قوانین ایران

ارائه دهندگان خدمات اینترنتی  موظفند اطلاعات کابران از قبیل امکانات فنی مورد...

ادامه مطلب

دادرسی کیفری

۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۲۰:۴۱ | 350 بازدید

⚖کانال وکیل مدافع⚖


برابر قانون جدید آیین دادرسی کیفری

\r\n

هر اقدامی از جانب مقام قضایی( قاضی ، داستان ،دادیار و...

ادامه مطلب